Znajdź laboratorium wykonujące badanie kalprotektyny

Znajdź laboratorium


Kalprotektyna – interpretacja wyników

Wynik badania stężenia kalprotektyny w kale jest wynikiem ilościowym wydawanym w mikrogramach na gram (µg/g).

Pamiętaj – swój wynik zawsze skonsultuj z lekarzem!

KALPROTEKTYNA w normie – poniżej 50 µg/g

Wynik w zakresie normy wyklucza proces zapalny w jelicie. Przyczyną dolegliwości prawdopodobnie jest zespół jelita drażliwego.

Lekarz może zrezygnować z kolonoskopii, jeżeli objawy są typowe i nie budzą dużego niepokoju.

KALPROTEKTYNA podwyższona – pomiędzy 50 a 150 µg/g

Należy diagnozować przyczyny stanu zapalnego (zakażenia bakteryjne i pasożytnicze, nietolerancje pokarmowe, działania niepożądane leków) oraz powtórzyć badanie kalprotektyny.

KALPROTEKTYNA wysoka – powyżej 150 µg/g

Podwyższone stężenie wskazuje na aktywny proces zapalny i wymaga szybkiego rozszerzenia diagnostyki (kolonoskopii, badań kontrastowych, RTG, dalszych badań laboratoryjnych).

alergiczne.info boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl