Znajdź laboratorium wykonujące badanie kalprotektyny

Znajdź laboratorium


Diagnostyka różnicowa IBS od IBD

Zespół jelita drażliwego (ang. irritalbe bowel syndrome, IBS) jest chorobą przewlekłą. Charakteryzuje się zaburzeniami funkcjonalnymi jelita grubego polegającymi głównie na jego nieregularnych skurczach. Występuje u 10-20% dorosłych, z czego aż 2/3 to kobiety. Leczenie IBS, w zależności od przyczyny objawów, polega na zmianie nawyków żywieniowych, przyjmowaniu odpowiednich leków bądź czasem nawet pomocy psychologa. Choroba nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia powikłań zagrażających życiu chorego. Do zespołu jelita drażliwego należy się przyzwyczaić i nauczyć z nim funkcjonować.

Nieswoiste choroby zapalne jelit (ang. inflammatory bowel disease, IBD) należą do grupy chorób przewlekłych i polegają na występowaniu nawracających stanów zapalnych w obrębie jelit. Do IBD zaliczamy głównie chorobę Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego. W przeciwieństwie do zespołu jelita drażliwego, nieleczone bądź późno rozpoznane IBD może powodować groźne dla życia powikłania (nie tylko w obrębie jelita), m.in. niewydolność wątroby, toksyczne rozdęcie okrężnicy czy raka jelita grubego.

Głównym problemem diagnostyki różnicowej obu chorób są wspólne dla IBS i nieswoistych chorób zapalnych jelit objawy (szczególnie w początkowej fazie IBD).
Jakie to objawy? Sprawdź tutaj

Poziom kalprotektyny w kale jest zdecydowanie wyższy w przebiegu choroby zapalnej jelit niż w zespole jelita drażliwego, niebędącego chorobą zapalną, a jedynie zaburzeniem funkcjonalnym. Diagnostyka zespołu jelita drażliwego, w przeciwieństwie do diagnostyki IBD, nie wymaga wykonywania badania kolonoskopowego!

Jeżeli cierpisz na przewlekłe dolegliwości jelitowe, a Twój wynik badania kalprotektyny w kale jest w normie, prawdopodobną przyczyną odczuwanych przez Ciebie dolegliwości jest zespół jelita drażliwego.

Pamiętaj jednak, aby swój wynik zawsze skonsultować z lekarzem!
Lekarz, przy braku dodatkowych, niepokojących objawów i wyniku kalprotektyny w normie, może podjąć decyzję o zrezygnowaniu z wykonania u Ciebie badania kolonoskopowego.

alergiczne.info boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl