Znajdź laboratorium wykonujące badanie kalprotektyny
Znajdź laboratorium


Od lat chorujesz na IBS? Możliwe, że postawiono mylną diagnozę…

Zespół jelita drażliwego (ang. irritable bowel syndrome, IBS) to przewlekła choroba funkcjonalna przewodu pokarmowego. Objawy IBS, takie jak bóle brzucha, biegunki, zaparcia lub wzdęcia i gazy, powodowane są głównie przez nieregularne skurcze jelita grubego. Przy IBS nie występują zmiany zapalne ani strukturalne w budowie jelita. Właśnie z tego względu w diagnostyce tej choroby nie wykonuje się badań endoskopowych i nie poddaje się ocenie histopatologicznej fragmentu śluzówki jelita. Diagnostyka oparta jest na Kryteriach Rzymskich i nie wymaga badań inwazyjnych. Istnieje jednak pewna jednostka chorobowa, którą coraz częściej błędnie diagnozuje się jako zespół jelita drażliwego. Jest nią mikroskopowe zapalenie jelita grubego.

Mikroskopowe zapalenie jelita grubego

Mikroskopowe zapalenie jelita grubego (MZJG; ang. microscopic colitis, MC) to przewlekła choroba zapalna jelita o nieznanej przyczynie. Chorują na nią głównie osoby powyżej 70. roku życia. MZJG jest chorobą rzadką i dotyczy przede wszystkim kobiet. Szacuje się, że zapadalność na nią wynosi 0,2–5,5 przypadku na 100 tys. osób w ciągu roku. Mikroskopowe zapalenie jelita grubego może współwystępować z takimi chorobami autoimmunologicznymi jak reumatoidalne zapalenie stawów, cukrzyca typu I czy choroba Hashimoto.

Mikroskopowe zapalenie jelita grubego a IBS – problem diagnostyczny

Symptomy mikroskopowego zapalenia jelita grubego przypominają objawy zespołu jelita drażliwego o typie biegunkowym (IBD-D). MZJG charakteryzuje się wodnistymi, obfitymi biegunkami bez domieszki krwi, które mogą występować ciągle lub z przerwami. Innymi objawami obserwowanymi u chorych z MZJG są bóle brzucha, wzdęcia i/lub bębnica (długo utrzymujące się powiększenie obwodu brzucha) oraz niewielka utrata wagi. Z tego względu szacuje się, że ok. 1/5 pacjentów ze zdiagnozowanym IBS może w rzeczywistości chorować na mikroskopowe zapalenie jelita grubego. Objawem, który powinien zwrócić szczególną uwagę lekarza i być przyczyną zlecenia pacjentowi badań w kierunku MZJG, jest występowanie wodnistych biegunek także w nocy.

Diagnostyka mikroskopowego zapalenia jelita grubego

Diagnostyka MZJG opiera się na wykonaniu kolonoskopii z pobraniem fragmentów śluzówki jelita do oceny histopatologicznej. Choroba może przybierać dwie postacie: postać kolagenową i limfocytową. Dla obu charakterystyczne jest występowanie zmian zapalnych śluzówki, możliwych do rozpoznania tylko pod mikroskopem, a niewidocznych gołym okiem. Dlatego też biopsja jelita i badanie histopatologiczne pobranego fragmentu mają kluczowe znaczenie dla rozpoznania MZJG.

Mikroskopowe zapalenie jelita grubego a powikłania

MZJG nie prowadzi do groźnych dla życia i zdrowia chorego powikłań. Nie jest przyczyną przedwczesnej śmierci, nie powoduje też kalectwa. Nieleczone mikroskopowe zapalenie jelita grubego nie prowadzi do rozwoju nowotworu jelita grubego. Co więcej, szacuje się, że w ok. 1/3 przypadków ustępuje samoistnie. Kluczowe jest prawidłowe rozpoznanie MZJG, które umożliwia wdrożenie odpowiedniego leczenia, pozwalającego na pozbycie się uciążliwych objawów i normalne funkcjonowanie.

Znaczenie badania poziomu kalprotektyny w kale w diagnostyce różnicowej MZJG od IBS

Badania dotyczące znaczenia poziomu kalprotektyny w kale w diagnostyce różnicowej mikroskopowego zapalenia jelita grubego od IBS mówią o tym, że kalprotektyna ma szansę stać się bezbolesnym i prostym w ocenie markerem, pozwalającym odróżnić te dwie choroby. Według tychże badań stężenie kalprotektyny w kale u pacjentów z MZJG jest wyższe niż u pacjentów z zespołem jelita drażliwego. Oznaczenie poziomu kalprotektyny w kale może zatem stać się badaniem pozwalającym określić, czy osoba z przewlekłą biegunką powinna poddać się biopsji jelita w celu zdiagnozowania MZJG.

 Opracowano na podstawie:

Stoicescu A. et al., Microscopic colitis – a missed diagnosis in diarrhea-predominant irritable bowel syndrome. Maedica – a Journal of Clinical Medicine 2012; 7 (1).
Von Arnim U. et al., Fecal calprotectin: a marker for clinical differentiation of microscopic colitis and irritable bowel syndrome. Clinical and Experimental Gastroenterology 2016; 9: 97–103.

Jedna odpowiedź do “Od lat chorujesz na IBS? Możliwe, że postawiono mylną diagnozę…”

  1. […] zapalnych, takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego czy mikroskopowe zapalenie jelita grubego. Na jelito grube czyha jednak jeszcze jedno poważne zagrożenie – choroba […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

alergiczne.info boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl