X
Znajdź laboratorium wykonujące badanie kalprotektyny
Znajdź laboratorium


Znaczenie badania kalprotektyny w kale w diagnostyce choroby uchyłkowej jelita grubego

Kalprotektyna to białko uwalniane do surowicy, płynów ustrojowych, moczu oraz kału w odpowiedzi na wystąpienie stanu zapalnego w naszym organizmie. Obecnie największe znaczenie diagnostyczne ma oznaczanie poziomu kalprotektyny w próbce kału. Jest ono wykorzystywane w diagnostyce przewlekłych chorób zapalnych jelit. Jako że pozwala na identyfikację i monitorowanie stanu zapalnego w jelitach, naukowcy postanowili zbadać użyteczność tego badania w diagnozowaniu choroby uchyłkowej jelita grubego.

Uchyłkowatość a choroba uchyłkowa jelita grubego

Jeżeli w jelicie pacjenta występują uchyłki, czyli niewielkie uwypuklenia ściany jelita na zewnątrz światła narządu, i pacjent w związku z ich obecnością nie odczuwa żadnych dolegliwości, stan taki nazywany jest uchyłkowatością jelita grubego lub uchyłkowatością okrężnicy. Uchyłki mogą występować na całej długości jelita grubego, ale najczęściej są usytuowane właśnie w okrężnicy. Ich obecności mogą jednak towarzyszyć różnego rodzaju dolegliwości, często związane z pojawieniem się stanu zapalnego w tychże uchyłkach. Postać objawową uchyłkowatości nazywa się mianem choroby uchyłkowej. W związku z tym, że kalprotektyna jest markerem stanu zapalnego, badanie jej poziomu w kale może mieć zastosowanie w diagnozowaniu objawowej choroby uchyłkowej.

Kalprotektyna w diagnostyce różnicowej objawowej niepowikłanej choroby uchyłkowej od IBS

Objawowa niepowikłana choroba uchyłkowa charakteryzuje się podobnymi objawami do tych występujących w zespole jelita drażliwego (IBS). Są to m.in. bóle brzucha, wzdęcia czy zmieniony rytm wypróżnień. Podobieństwo symptomów tych dwóch schorzeń stanowi duży problem diagnostyczny, gdyż trudno stwierdzić, czy objawy u chorego związane są tylko z chorobą uchyłkową, czy też pacjent cierpi na IBS. Rozwiązaniem może być oznaczenie poziomu kalprotektyny w kale. Badania wykazały, że stężenie kalprotektyny w kale w objawowej  niepowikłanej chorobie uchyłkowej  jest wyższe niż w IBS. W związku z tym oznaczenie poziomu kalprotektyny ma szanse stać się prostym i bezbolesnym badaniem pozwalającym odróżnić objawy, których przyczyną jest zapalenie uchyłków w jelicie grubym, od tych spowodowanych zespołem jelita drażliwego.

Kalprotektyna w diagnostyce objawowej choroby uchyłkowej jelita grubego

Z przeprowadzonych badań wynika, że poziom kalprotektyny w kale jest podwyższony we wszystkich stadiach objawowej choroby uchyłkowej, natomiast w bezobjawowej uchyłkowatości pozostaje w normie, podobnie jak u osób zdrowych. Ponadto stężenie kalprotektyny w kale odpowiada zaawansowaniu procesu zapalnego uchyłków, co może przemawiać za użytecznością tego badania w monitorowaniu przebiegu choroby.

Co więcej, badania naukowe wykazały, że stężenie kalprotektyny w kale w chorobie uchyłkowej jelita grubego spada po wdrożeniu leczenia do wartości zawierających się w normie. W związku z tym kalprotektyna może w przyszłości być wykorzystywana do monitorowania skuteczności leczenia choroby uchyłkowej jelita grubego.

Podsumowanie

Badanie kalprotektyny w kale niewątpliwie ma bardzo duże znaczenie w diagnostyce przewlekłych chorób zapalnych jelit. Jako że choroba uchyłkowa jelita grubego również często przebiega z wystąpieniem stanu zapalnego, naukowcy postanowili zbadać użyteczność oznaczania poziomu kalprotektyny także jako markera zapalenia uchyłków. Okazuje się, że badanie to może w przyszłości stać się przydatnym, prostym i bezbolesnym narzędziem w diagnozowaniu oraz monitorowaniu przebiegu choroby uchyłkowej. Konieczne jest jednak przeprowadzenie większej ilości badań w tym kierunku.

Opracowano na podstawie:

1. Tursi A. et al., Faecal calprotectin in colonic diverticular disease: a case-control study. Int J Colorectal Dis 2009, 24:49–55.

2. Nakov V. N., et al., Fecal Calprotecin: A Non-invasive Marker for Assesing the Intestinal Inflammation in Patients with Colonic Diverticular Disease, Journal of Gastroenterology and Hepatology Research 2013, 2(5)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

X
alergiczne.info boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl