Znajdź laboratorium wykonujące badanie kalprotektyny
Znajdź laboratorium


WZJG, czyli jelito grube w ogniu

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG, ang. ulcerative colitis) to choroba należąca do grupy nieswoistych chorób zapalnych jelit (NZJ). W przeciwieństwie do choroby Leśniowskiego-Crohna, zapalenie pojawia się tylko w jelicie grubym. WZJG charakteryzuje się naprzemiennym występowaniem okresów zaostrzeń i remisji oraz gwałtownym przebiegiem. Chorzy, mimo dobrego ogólnego samopoczucia, mogą z dnia na dzień doświadczyć nagłego nawrotu choroby, co często wiąże się z pobytem na oddziale szpitalnym. Szacuje się, że w Polsce każdego roku rozpoznawanych jest 700 nowych przypadków zachorowania na wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

Historia choroby

Pierwsze wzmianki o chorobie podobnej do zapalenia jelita grubego pochodzą mniej więcej z 360 roku p.n.e. Ich autorem jest słynny Hipokrates, który opisał chorobę biegunkową z występowaniem krwi w kale i owrzodzeniem jelita. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego zostało wyodrębnione jako osobna jednostka chorobowa dopiero pod koniec 1800 roku.

Dzieci też chorują na WZJG

W ostatnich latach zaobserwowano wzrost liczby zachorowań na WZJG. Chorują osoby w różnym wieku, zarówno dorośli, jak i dzieci. Można wskazać dwa główne piki zachorowań: pierwszy pik występuje pomiędzy 20. a 40. rokiem życia, natomiast drugi między 60. a 69. rokiem życia. WZJG u dzieci występuje co prawda rzadziej niż u dorosłych, jednak ostatnie badania wskazują na wzrost liczby zachorowań w tej grupie. WZJG jest najczęściej rozpoznawaną nieswoistą chorobą zapalną jelit w wieku przedszkolnym.

Przyczyny WZJG

U osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego obserwuje się nadmierne pobudzenie układu odpornościowego w jelitach. Czynniki inicjujące ten proces nie zostały do końca poznane. Uważa się jednak, że wpływ na rozwój choroby mają:

  1. Infekcja bakteryjna lub wirusowa – niektórzy naukowcy twierdzą, że z rozwojem WZJG związane jest zakażenie bakteryjne lub wirusowe. W normalnych warunkach nasz układ odpornościowy działa tylko w obecności patogenu. W WZJG jest inaczej. Zakażenie bakteryjne lub wirusowe aktywuje układ immunologiczny, który mimo zwalczenia infekcji nadal jest silnie pobudzony, co wywołuje przewlekły stan zapalny w jelicie. Inni naukowcy uważają jednak, że zakażenie nie wpływa na rozwój WZJG. Według nich choroba ta wynika z upośledzenia funkcji układu odpornościowego.
  1. Czynniki genetyczne – około jednej piątej wszystkich pacjentów z WZJG posiada bliskiego krewnego, który również cierpi lub cierpiał na tę chorobę. Badania wykazały, że z ryzykiem zachorowania na WZJG może mieć związek ok. 30 różnych genów.
  2. Czynniki środowiskowe – niektórzy eksperci twierdzą, że na rozwój choroby mają wpływ takie czynniki jak: zanieczyszczenie środowiska, nieodpowiednia dieta, palenie papierosów czy zażywanie niektórych leków (m.in. izotretynoiny).

KLIKNIJ i sprawdź jaki związek z WZJG ma badanie kalprotektyny w kale

Opracowano na podstawie:

1. Parray F.Q., Wani M.L., Malik A.A. et al., Ulcerative Colitis: A Challenge to Surgeons. International Journal of Preventive Medicine 2012; 3(11): 749–763
2. Da Silva B.C., Lyra A.C., Rocha R., Santana G.O., Epidemiology, demographic characteristics and prognostic predictors of ulcerative colitis. World Journal of Gastroenterology 2014; 20(28): 9458–9467
3. Schoenfeld A., Ulcerative Colitis, www.medicinenet.com.

5 odpowiedzi na “WZJG, czyli jelito grube w ogniu”

  1. […] choroby zapalne jelit (IBD), do których zalicza się chorobę Leśniowskiego-Crohna (ChLC) i wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG), należą do grupy zaburzeń ogólnoustrojowych. U pacjentów, oprócz objawów ze strony układu […]

  2. […] pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) do niedoborów pokarmowych i niedożywienia dochodzi rzadziej, ponieważ u nich zmiany […]

  3. […] mówi się o nieswoistych chorobach zapalnych, takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego czy mikroskopowe zapalenie jelita grubego. Na jelito grube czyha jednak jeszcze jedno poważne […]

  4. […] choroby zapalne jelit to grupa schorzeń układu pokarmowego, wśród których wyróżniamy wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) oraz chorobę Leśniowskiego – Crohna (ChLC). Cechą charakterystyczną tych chorób jest […]

  5. […] choroba Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) stanowią w krajach rozwiniętych poważny problem zdrowotny. Niedożywienie pacjentów wpływa […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

alergiczne.info boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl